Atria signerar åtagande om Science Based Targets

Atrias övergripande mål för hållbarhetsarbetet är att bromsa klimatförändringarna och främja en koldioxidneutral livsmedelsproduktion. Nu signerar Atria det internationella Science Based Targets Climate Initiative (STBi) och kopplar därmed företagets egna hållbarhetsarbete till målet att begränsa den globala genomsnittliga temperaturhöjningen till mindre än 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.

– Atria är en pionjär inom hållbar livsmedelsproduktion i norra Europa och vårt engagemang för SBT-initiativet ger oss en vetenskaplig internationell referensram för våra mål. Nu kan vi se hur Atrias konkreta hållbarhetsåtgärder bidrar till att mildra klimatförändringarna, säger Merja Leino, Executive Vice President of Sustainability på Atria.

– Med detta åtagande blir hela Atrias produktionskedja närmare involverad i klimatarbetet. I vår egen industriproduktion har vi gjort flera betydande investeringar i produktion och användning av förnybar och helt utsläppsfri energi, som exempelvis Finlands största solkraftpark i anslutning till Atrias anläggning i Nurmo, säger Merja Leino.

Merja_Leino_SBTI.jpg

Jordklotet, produkten och människan

Atria utvecklar sitt hållbarhetsarbete genom tre fokusområden: Jordklotet, Produkten och Människan. I arbetet bidrar Atria till att möta vår tids stora utmaningar för att stävja klimatförändringar och förbättra energieffektiviteten. Atria investerar i förnybara energilösningar och uppmärksammar frågor om mänskliga rättigheter. Djurens välbefinnande tas om hand i hela Atrias värdekedja. Produkternas väg från fältet till bordet är helt öppen och transparent.

Nästan 1 800 företag är involverade i Science Based Targets-initiativet

SBTi är ett globalt initiativ som kopplar företagens CO2-utsläppsmål direkt till Parisavtalet för att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader Celsius. Det hjälper företag att sätta upp mål för minskning av växthusgaser baserat på den senaste vetenskapen och Parisavtalets mål. SBT-initiativet är redan signerat av 1780 företag över hela världen, varav 137 är livsmedelsföretag. Totalt är 93 svenska företag är anslutna till initiativet, varav 11 är livsmedelsproducenter.