Atria utmanar föreställningen om importerat kött - finskt kött håller världsklass

Atria vill genom kommunikationen ”The purest meat on the planet?” profilera det finska köttet i Sverige och få svenska restauranger och storhushåll att få upp ögonen för dess höga kvalitet. Ett kvalitetsbevis är att det så sent som 2018 vann tävlingen världens bästa biff*. Målet är nu att etablera finskt kött som ett väsentligt bättre importalternativ.

Svenskar har generellt en föreställning om att allt importerat kött är sämre än det inhemska men med ökad kunskap kan den bilden förändras. I Finland till exempel finns näringsrik jord, friskt grundvatten och världens renaste luft vilket ger bra förutsättningar för lantbruk och djuruppfödning. Finland har en bra djuromsorg med låg antibiotikaanvändning, näst lägst i EU efter Sverige.

- Den finska djurhållningen är väldigt god och har många likheter med den svenska. En utmaning är att vi svenskar idag inte har någon uppfattning om just finskt kött. Detta är något kampanjen ska ändra på genom att lyfta fram det finska köttets kvalitet och utmana svenskarnas bild av att allt importerat kött skulle vara sämre, säger Patrik Larsson, Senior Vice President Foodservice.

Atria Sweden har precis inlett en marknadssatsning av finskt kött till den svenska foodservicemarknaden. Köttet kommer från kontrakterade gårdar som föder upp Atria Finlands egna grisar och nötdjur.

Sverige är inte självförsörjande på kött utan behöver idag importera ca 40 procent** av allt kött. Det finska köttet har en fördel i Sverige då transporterna inte blir långväga, vilket är en viktig parameter ur klimathänseende. Max 5 procent** av det importerade köttet kommer i dagsläget från Finland och Atria ser därmed att det finns goda möjligheter att växa.

*I tävlingen World Steak Challenge koras världens bästa kött. År 2018 var juryn eniga: världens bästa biff kommer från Finland. Allt som allt vann finskt kött hela fyra VM-guld i tävlingen. I motiveringen konstaterades bland annat att det finska köttet var fullständigt marmorerat, mört och stabilt i smaken.

**SCB

6 goda skäl att välja finskt kött från Atria

FINSKT KÖTT 2 800.jpg

Se sortimentet här

Se inspirationsfilm här

Eller läs mer i våra foldrar: Atria_PurestMeat_Broschyr.pdf

Det goda köttet från Finland