Kyckling

Kyckling

Ett enkelt och klokt val då du vill servera en god måltid ur flera perspektiv. Kyckling har en bra näringsmässig sammansättning, med hög proteinhalt och låg fetthalt. För att kunna erbjuda högkvalitativa och näringsriktiga svenska produkter är god djuromsorg och medlemskap i Svensk Fågel en självklarhet. Andra viktiga frågor är produktsäkerhet samt klimat- och miljöfrågor.