Antibiotika

Överanvändning av antibiotika och utveckling av resistenta bakterier är en av vår tids viktigaste och allvarligaste hälsofrågor. Vi har ett mycket stort ansvar att begränsa användningen av antibiotika i djuruppfödningen. Vi har tydliga riktlinjer när det gäller användning av antibiotika för vår egen uppfödning och vi ställer samma krav på våra leverantörer.

Våra riktlinjer för begränsad användning av antibiotika

  • Antibiotika ska endast användas för att lindra och bota sjukdom hos djur.
  • Antibiotika får inte användas i förebyggande eller tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Användning av antibiotika ska alltid noggrant dokumenteras av veterinär och uppfödaren.