Uppfödning

Vår svenska kycklinguppfödning

På Listerlandet i Blekinge producerar vi vår kyckling. Vi har egen kycklinguppfödning på vår gård bara ett par stenkast från slakteriet samt utvalda uppfödare där det stora flertalet finns inom en tremilsradie från vår egen anläggning. Ingen uppfödare finns längre bort än tio mil.

För oss är det viktigt med den här närheten till uppfödarna, framför allt för att det minskar transporterna. Ju kortare avståndet är mellan uppfödning och slakteri, desto mindre blir belastningen på djur och miljö.

Det har alltid varit naturligt för oss att ta väl hand om våra djur och att följa de lagar och regler som finns. Vi och våra uppfödare vill att djuren ska kunna utveckla sitt naturliga beteende genom att gå fritt i stora stallar med fri tillgång till foder och vatten.

Svensk Fågel

Vi är medlemmar i Svensk Fågel. Märkningen med Svensk Fågel garanterar att kycklingarna får foder utan fiskmjöl och att den innehåller soja som är GMO-fri. Det innebär även att kycklingarna är salmonellafria, att antibiotikaanvändningen ska vara restriktiv, att alla djur föds upp enligt djuromsorgsprogrammet och att vi värnar om miljön.

Vår finska uppfödning

Atria är placerat i Nurmo som ligger strax utanför Seinäjoki i södra Österbotten, mitt i det finska lantbrukslandskapet. I området har vi 6 000 kontraktsgårdar som föder upp nötboskap. Grisuppfödningen är placerad längs den finska kusten och där har vi 500 kontraktsgårdar.

Vi arbetar med ett omfattande djuromsorgsprogram

Vi kräver att samtliga gårdar är anslutna till det finska kontrollsystemet för djurhälsa SIKAVA. Sedan kontrolleras gårdarna även av finska myndigheter och våra egna veterinärer. Vi har ett omfattande djuromsorgsprogram med specifika riktlinjer för uppfödning och djurhälsa.

Genom våra egna kontraktsgårdar i Finland har vi en imponerande spårbarhet, som stort matföretag en av de bästa i Europa. Vi kan märka ut enskild gård för både fläsk och nöt på förpackningen. Vårt företag har arbetat med kött och chark sedan 1903 och vi har gedigen kunskap av både uppfödning, slakt, styckning och produktion. Vi är stolta över vår historia och vår expertis.

Två kossor