Hållbara affärer

Vi är ett av norra Europas största matföretag och för oss är säkerhet och förtroende avgörande för utvecklingen av vår verksamhet. Vi ställer mycket tuffa krav på såväl vår egen produktion som våra leverantörers.    

Våra ambitioner inom hållbara affärer

  • Produktsäkerhet är vår högsta prioritet. Alla våra egna produktionsanläggningar är certifierade med FSSC 22000.
  • Vi kräver att våra leverantörer har lika höga ambitioner som vi själva har och att de signerar och följer de etiska riktlinjerna i vår uppförandekod.
  • Våra leverantörer kontrolleras genom årliga revisioner och vi gör årligen personliga besök hos flera av leverantörerna. Detta görs alltid i samarbete mellan våra kvalitets- och inköpsavdelningar. Under besöket säkerställer vi att leverantören följer de krav vi ställer på livsmedelssäkerhet och god djuromsorg.