Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport redovisar vi ingående hur vi arbetar med hållbarhet ur alla aspekter.

Hållbarhetsredovisningen har sammanställts i enlighet med riktlinjerna för hållbarhetsrapportering i GRI.
Rapporten beskriver hur vi arbetar med Environmental, Social and Governanace (ESG), FN:s Global Compact
(UNGC)-principer och målen för hållbar utveckling (SDG).

Hållbarhetsrapport 2021