Klimat

Vårt mål för 2020 är att minska koldioxidutsläppet från produktion med 50% och från våra transporter med 25%. Vi genomför olika projekt i vår verksamhet för att lyckas med detta.

  • Vi byter successivt ut uppvärmningssystem på våra anläggningar till miljövänligare alternativ. Den nya pelletspannan på anläggningen i Sköllersta har minskat våra koldioxidutsläpp med 4 600 ton/år.
  • Vi går över till grön el på samtliga våra anläggningar. Grön el ger inga koldioxidutsläpp jämfört med el från kol och olja eftersom den gröna elen hämtas från förnybara energikällor som sol, vind och vatten.
  • Vi planerar våra transporter så effektivt som möjligt så att vi inte kör med halvfulla bilar mellan våra anläggningar. Det gäller både inom Sverige men även inom koncernen som har anläggningar i övriga Skandinavien och Östeuropa.
  • Vi har infört ett klimatberäkningssystem. Målet är att beräkna koldioxidutsläppet per process, produktionslinje samt i slutänden även per produkt. Med hjälp av det kan vi sen se var vi har förbättringspotential.