Produkten

Som ett ledande livsmedelsföretag är det vårt självklara ansvar att sätta produktsäkerheten och konsumentens trygghet i första hand. Vi har full spårbarhet på våra produkter och har som mål att erbjuda full transparens till konsumenten. Vi har en nollvision när det kommer till användning av antibiotika och djuromsorgsincidenter. För vår kycklinguppfödning i Sverige har vi en djuromsorgsansvarig och djuromsorgsgrupp som är i ständig kontakt med myndigheterna för att vi ska ha den bästa djuromsorgen.