Stolt arbetsplats

På Atria prioriterar vi alltid säkerhet och trivsel för våra medarbetare eftersom vi vill att vårt företag kännetecknas av omtanke, glädje och stolthet. Vi är också ett företag som uppmuntrar initiativ, nya idéer och personlig utveckling.

Våra ambitioner för arbetsplatsen

  • Vår vision är att Atria ska vara branschens säkraste arbetsplats och vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Till 2020 är målet att ligga under 50 % av branschsnittet, det innebär färre än 5 olyckor per miljon arbetade timmar om året.
  • Vi vill alltid erbjuda intressant utveckling för våra medarbetare och har arbetat fram ett högkvalitativt utbildningsprogram. Vi håller ett flertal interna utbildningar i bland annat ledarskap, projektledning, försäljning, brand management, arbetsmiljö och arbetsrätt.
  • Vi vill också vara en arbetsplats som kännetecknas av mångfald. Utifrån en grundsyn om alla människors lika värde anser vi att olikheter berikar vår verksamhet. Vi är positiva till att stödja projekt för ökad integration i vårt samhälle.